Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/TB-UBND 13/11/2023 V/v đấu giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở cho nhân dân năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về
57/QĐ-UBND 27/09/2021 Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Hải Phú nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15
Tải về
01/KH-UBND 06/01/2023 Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính xã Hải Phú năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về
35-KH/ĐU 20/06/2023 Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trên đại bàn xã Hải Phú
Lượt xem: 12
Tải về
36/QĐ-UBND 19/05/2023 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, TKCN năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về
32/QĐ - UBND 28/04/2023 Về việc công nhận tuyên truyền viên xã Hải Phú năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
31/QĐ - UBND 28/04/2023 V/v kiện toàn tổ hòa giải của UBND xã Hải Phú
Lượt xem: 14
Tải về
06/QĐ-UBND 18/01/2023 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Tài sản công
Lượt xem: 12
Tải về
11/QĐ-UBND 28/02/2023 Về việc thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh Cải cách hành chính xã Hải Phú
Lượt xem: 13
Tải về
03/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Lượt xem: 11
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phú
Địa chỉ : UBND xã Hải Phú - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    0915.892.968
Email: xahaiphu.hhu@namdinh.gov.vn

  Người chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Quỳnh – Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang